Dag 5: Met de beste intenties

Dag 5 #genoeggezwegen. Wat doet het met je, als je al die inzendingen ziet? De trauma’s, de nare ervaringen?

Een reactie die we geregeld horen: “Zorgverleners hebben toch het beste voor met de zwangere en haar baby?! Ze doen dit niet expres of moedwillig. Jullie maken daders van de zorgverlener door vrouwen dit podium te geven.”

We zijn er niet op uit de schuld bij een individu neer te leggen. Wij twijfelen níet aan de goede intenties van de zorgverlener.

Maar zijn die relevant? Uit de verhalen van vrouwen wordt duidelijk dat er een kloof is tussen de intentie van de zorgverlener en hoe de zorg beleefd wordt. Dit is wat de actie wil blootleggen.

Dit is een maatschappelijk-cultureel probleem. Het is niet onze bedoeling dat bij een individu neer te leggen. Het is niet vanzelfsprekend dat zorgverleners worden opgeleid om aan de vrouw te vragen: ‘Hoe zou jij begeleid willen worden?’, en vervolgens de zorg ook daadwerkelijk zo te leveren.

Wij hopen dat zorgverleners zich niet aangevallen, maar juist aangesproken voelen. Dat zij zich geroepen voelen zich te scharen achter de vrouwen en deze actie. Echte verandering kan alleen ontstaan wanneer eerst het probleem open en bloot op tafel ligt.

foto-gg-dag-5-goede-intenties

Je kunt nog steeds mee doen met jouw verhaal, kijk voor meer informatie over de actie op #genoeggezwegen.