Grondwet

 

Mensenrechten in nationale grondwetten worden ook wel grondrechten genoemd. Deze staan in hoofdstuk 1 van de Nederlandse Grondwet. De Grondwet is de hoogste nationale wet.
In de gezondheidszorg spelen voornamelijk de onderstaande artikelen een rol. Zij zijn verder uitgewerkt in de WGBO.

Artikel 10: Privacy

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11: Onaantastbaarheid van het lichaam

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.