Jouw geboorteplan

Wat is een geboorteplan?

Een geboorteplan is een document waarin je je wensen en verwachtingen van de zorg rondom je bevalling opschrijft. Het vermeldt in korte zinnen wat deze wensen zijn. Het is verstandig om dit document ruim voor je bevalling met je zorgverleners en begeleiders te bespreken.

Je hebt veel keuzes rondom je bevalling. Onderstaand vind je een groot aantal punten om over na te denken en die je eventueel mee kunt nemen in je geboorteplan.

Nadat je je geboorteplan hebt besproken, wordt het onderdeel van je medisch dossier. Het is net zo belangrijk als bijvoorbeeld je medische voorgeschiedenis.

Tijdens je bevalling wissel je soms van zorgverlener. Je mag van alle zorgverleners verwachten dat ze je geboorteplan hebben gelezen, zodat ze weten wat voor jou belangrijk is. Vraag aan je zorgverleners of ze je geboorteplan hebben gelezen. En zo niet, verzoek ze dat alsnog te doen. In spoedsituaties is het fijn als iemand in één zin het allerbelangrijkste kan vertellen aan je zorgverleners.


Hoe maak je een geboorteplan?

1.  Maak een kort geboorteplan of een samenvatting van maximaal één A4-tje. Beschrijf daarin:
– dat jij vooral expliciete toestemming wil geven voor alle handelingen die op jou of je kind worden verricht (informed consent),
– wie je bent en hoe je wilt dat er met je wordt omgegaan,
– je belangrijkste specifieke wensen.

2. In deze lijst vind je ter inspiratie een overzicht van onderwerpen waar je over na kunt denken ter voorbereiding op je bevalling.

3. Het is niet de bedoeling om ze allemaal op te nemen in je geboorteplan. Gebruik uit de lijst wat jij belangrijk vindt.

4. Laat je gedachten gaan over wat jij vindt van handelingen die “standaard zorg” zijn. Te denken valt aan: een knip, wie pakt je kindje aan, wanneer wordt de navelstreng doorgeknipt, een prik om de placenta te laten komen en het geven van vitamine K aan je kind. Kijk voor meer informatie onder zorg kiezen.

5. Wees voorzichtig met de term ‘tenzij medisch noodzakelijk’, zoals bijvoorbeeld in de zin ‘geen knip, tenzij medisch noodzakelijk’.
De invulling van de term ‘medisch noodzakelijk’ kent veel verschillen per zorgverlener.
Beter is duidelijk te zijn over wat je niet wilt, dus in dit geval ‘geen knip, behalve met mijn uitdrukkelijke toestemming’.

6. Bespreek je wensen met je (beval)partner. Vertel wat jij van hem of haar verwacht tijdens de bevalling. Wat zou je fijn vinden, wat zijn je angsten en onzekerheden? Hoe kan hij of zij je helpen?

Het is ook belangrijk om de wensen, angsten en onzekerheden van je partner te bespreken. Kijk hoe je daar rekening mee kunt houden in jouw geboorteplan. Maar onthoud dat jij de gene bent die jullie kindje gaat baren en je partner verantwoordelijk is voor het bewaken van de randvoorwaarden om dat zo goed mogelijk te kunnen doen.
Denk daarbij vooral aan handelingen die uit gewoonte of haast zonder informed consent uitgevoerd worden (ik wil de navelstreng uit laten kloppen). Zaken die vrij gebruikelijk zijn hoef je niet expliciet te benoemen (‘mijn partner knipt de navelstreng door’).

6. Bespreek jullie plan en wensen met je zorgverlener.

7. Je geboorteplan wordt aan je medisch dossier toegevoegd. Laat daarbij expliciet vermelden dat jij alle betrokken zorgverleners vraagt het door te lezen, voordat ze aan jouw zorg beginnen.