Zorg kiezen

Tijdens je zwangerschap maak je veel keuzes over allerlei onderdelen van de zorg die je ontvangt. Je staat er misschien niet eens bij stil dat soms ogenschijnlijk kleine keuzes veel gevolgen kunnen hebben.
De meeste vrouwen hebben wel nagedacht over de volgende vragen:
Waar wil je bevallen? Wie is er bij je bevalling? En wie niet?
Maar veel keuzes zijn onderdeel van de standaard zorg die al in je zwangerschap begint. Soms lijkt het zelfs of je niet kunt kiezen. Juist daarom kan het belangrijk zijn om ook hierover goed na te denken:
• Wil je gebruik maken van standaard aangeboden onderzoeken en prenatale screening? Heb je genoeg informatie tot je beschikking om daar over na te denken?
• Waar kan je informatie vinden over de risico’s en voordelen van screening, interventies en tests?

Voordat je bewust kunt kiezen, willen we je graag wijzen op de volgende zaken:
Je recht op informed consent
Voordat je kiest, heb je recht op informatie over de opties die jij op dat moment hebt. Dat betreft alle informatie die jij belangrijk vindt, en gaat dus verder dan de mening van je zorgverlener.
• Dwang
Als je zorgverlener je heel vriendelijk maar zonder verdere uitleg vertelt dat iets de ‘veiligste of beste’ optie is en ‘moet gebeuren’, dan is dat een subtiele vorm van dwang. Als je hier last van hebt, dan is het belangrijk dit aan je zorgverlener te laten weten.
• Bedenk je dat er veel standaard onderzoek is dat er gewoon bij lijkt te horen, en dat “nee” zeggen daarom lastig is. Het zou het mooiste zijn als je informatie krijgt over alles wat je zorgverlener wil doen, zodat je zelf kunt kiezen of je dat zelf óók wilt. Informatie en advies zijn twee verschillende dingen.
• De verschillende visies op zwangerschap en geboorte
Er zijn mensen die erop vertrouwen dat een vrouwenlichaam is gemaakt om kinderen te baren, en mensen die dat proces zien als een riskant gebeuren dat met gebruik van technologie goed in de gaten moet worden gehouden. En er zijn natuurlijk vooral ook veel mensen die hier een beetje tussenin zitten. Het kan veel uitmaken wat het uitgangspunt is van de zorgverlener die je spreekt als het gaat over de informatie die je ontvangt.
• Doen wat iedereen doet?
Mensen kiezen vaak voor dat wat veel andere mensen ook kiezen, of voor dat wat geadviseerd wordt door een naaste. Het is goed om je te realiseren wat jij zelf belangrijk vindt, en dat proberen los te zien van de mening van “de meeste mensen” of “de gemiddelde zwangere’.
Op de pagina ‘In gesprek met je zorgverlener’ geven we je puntsgewijs tips die hierover gaan.