In gesprek met je zorgverlener

Bezint eer ge begint
 1. Pak de actieve rol, het gaat om jouw lijf/ zwangerschap/ baby/ bevalling.
  Laat je informeren over meerdere opties in je zorgproces.
  Als je je garage gaat verbouwen, vraag je toch ook meerdere offertes aan?
 2. Bedenk wat je (zorg)vraag is, voor je met je zorgverlener gaat praten. Zorgverleners zijn erg gewend adviezen te geven. Vaak wil je dat advies ook, maar misschien heb je wel alleen behoefte aan informatie, of wil je juist zélf een voorstel doen.
 3. Laat pas een onderzoek verrichten als je een vraag hebt. Soms krijg je een advies om een onderzoek te laten doen waarbij je zelf twijfelt of je het wel nodig hebt. Het kan aantrekkelijk lijken om te denken: ‘als ik nu even meewerk, dan scheelt me dat een discussie en hopelijk is er toch niks aan de hand.’ Maar bij een minder gunstige uitslag wordt het dan alleen maar moeilijker om van de adviezen van je zorgverlener af te zien. Als niet duidelijk is waarom een consult of onderzoek voor jóú van belang is, zorg dan dat je dat eerst helder hebt. Ga pas akkoord als je zelf overtuigd bent van de meerwaarde die het onderzoek je oplevert.
 4. Maak van tevoren voor jezelf zo concreet mogelijk wat je wilt of niet wilt. Stel dat je niet ingeleid wilt worden. Wat is daar dan de reden van? Wil je bijvoorbeeld graag een spontaan begin van de bevalling afwachten? Of wil je thuis bevallen? (En waarom dan?) Of wil je vooral geen gel? Of wil je wel ingeleid worden, maar wil je meebeslissen over hoe snel het infuus wordt opgehoogd? Het is het voor de zorgverlener gemakkelijker om met je mee te denken, wanneer jij weet wat je eigen motivatie is voor wat je wilt.

In gesprek
 1. Vaak ben je als ‘cliënt’ of ‘patiënt’ veel minder mondig dan je anders in het dagelijks leven bent. Bedenk dat dat niet raar is, maar een gevolg van de ongelijke verhouding tussen zorgverlener en zorgvrager en houd hier rekening mee.
 2. Neem altijd iemand mee, die niet alleen kan meeluisteren, maar ook jouw boodschap kan helpen verwoorden naar de zorgverlener.
 3. Vraag om onderbouwing voor de voorstellen van de zorgverlener.
  -Als een risico verhoogd is, wat betekent dat dan? Hoe hoog is dat risico dan in jouw geval? En is dat risico anders dan voor anderen? Wat is ‘normaal’? Als een zorgverlener je hier geen duidelijk antwoord op kan geven, zou dat er op kunnen wijzen dat de onderbouwing voor zijn / haar voorstel niet sterk is. Vaak worden adviezen op basis van gewoontes of protocollen gegeven, terwijl jouw situatie om iets anders vraagt.
  -Wat zijn de voordelen van de voorgestelde behandeling?
  -Wat zijn de nadelen van de voorgestelde behandeling?
  -Welke andere opties zijn er?
  -Wat gebeurt er je niets doet?
 4. Als je gaat twijfelen of in de war raakt, neem dan een time out. Als je onder druk staat, wordt de kans groter dat je een beslissing neemt waar je achteraf spijt van krijgt.
 5. Vraag om duidelijkheid over ‘mitsen en maren’ op afspraken; als je bijvoorbeeld afspreekt bewegingsvrijheid te hebben bij een bevalling, mits dat medisch gezien verantwoord is, vraag dan door. In welke situaties zou dat betekenen dat je niet meer zelf je houding kunt kiezen? Als je afspreekt ‘af en toe’ van het CTG af te kunnen, hoe lang is dat dan precies?
 6. Vraag de zorgverlener de gemaakte afspraken in het dossier vast te leggen en vraag om een kopie. Dan kun je zelf zien of je zorgverlener je wensen goed begrepen heeft.
 7. Als een zorgverlener je onder druk zet over een interventie die je niet wilt, geef je nee dan duidelijk aan. Je zorgverlener mag niet ingrijpen zonder jouw toestemming.
 8. Vraag om een second opinion of om een doorverwijzing naar een andere zorgverlener, als je er met je huidige zorgverlener niet uitkomt.

Twijfels?
 1. Vertrouw je wantrouwen. Heb je het idee dat je zorgverlener je niet goed begrepen heeft? Of twijfel je of de gemaakte afspraken wel door alle dienstdoende collega’s gerespecteerd worden? Doe daar dan iets mee. Vraag een tweede gesprek aan, communiceer je onrust of ga desnoods op zoek naar een andere zorgverlener.
 2. Kom je er niet uit; neem gerust contact met ons op.