Je rechten

Ieder mens heeft recht om zelf over zijn of haar lichaam te beschikken.
Alle mensen hebben mensenrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, privacy en een gelijke en respectvolle behandeling.
Je zwangerschap verandert niets aan je rechten.
Jij beslist over jouw lichaam.
Niemand kan je dwingen om een behandeling te ondergaan,
Je hebt het recht op volledige informatie over je situatie, de voorgestelde behandeling en alle alternatieven,
Dan geef jij toestemming, of niet.
Je mag ook vragen om een behandeling,
Jouw medische informatie is alleen van jou en er mag niemand bij jouw zorg worden betrokken zonder jouw toestemming.
Ben je het niet met je zorgverlener eens, dan heb je recht op een second opinion.
Wil je zorgverlener je niet verder wil helpen? Dan is deze verplicht om iemand te zoeken die dat wel wil.