Partijen

Nederland heeft een uniek verloskundig stelsel, dat onderscheid maakt tussen zwangerschappen die ‘normaal’ of ongecompliceerd verlopen en zwangerschappen die gecompliceerder of medisch zijn.

Het stelsel berust op het vinden van afwijkingen van ‘normaal’. Dit heet risicoselectie: tijdig opsporen van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot complicaties, en gebeurt in de eerste lijn door een eerstelijns verloskundige. De verloskundige heeft hiervoor een HBO studie verloskunde gevolgd.

Eerstelijns verloskundige zorg wordt in de wijk geleverd en bevallen kan thuis, in een geboortecentrum of poliklinisch (in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de eerstelijns verloskundige).

Als in de eerste lijn risico’s of complicaties worden gevonden, kun je worden doorverwezen naar de tweede lijn. Tweedelijns zorg vindt plaats in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

De gynaecoloog is, na de universitaire studie geneeskunde, in het ziekenhuis opgeleid tot medisch specialist. Tijdens de specialisatie, die een aantal jaren duurt heet hij of zij AIO, oftewel Arts In Opleiding.

In de praktijk wordt tweedelijns zorg meestal niet door een gynaecoloog geleverd, maar door AIOs of klinisch verloskundigen. Zij worden hierbij gesuperviseerd door de gynaecoloog.

Alle genoemde professionals worden binnen het stelsel vertegenwoordigd door beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen zijn op landelijk niveau verantwoordelijk voor het maken van de onderlinge afspraken, zie richtlijnen en protocollen.

Als je meer wilt weten over de genoemde zorgverleners, kun je naar de websites van de beroepsvereniging gaan:

Verloskundigen: KNOVdeverloskundige.nl.

Gynaecologen: NVOG