Missie

Stichting Geboortebeweging:

  1. informeert vrouwen over hun rechten;
  2. komt op voor vrouwen wier rechten (dreigen te) worden of zijn geschonden;
  3. helpt zorgverleners om tegemoet te komen aan specifieke zorgvragen;
  4. bevordert de toepassing van wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg;
  5. draagt bij aan cliëntparticipatie;
  6. neemt deel aan maatschappelijk en politiek debat;
  7. signaleert (mogelijke) schending van de rechten van de vrouw in (schriftelijke) uitingen van partijen in de geboortezorg;
  8. adviseert partijen in de geboortezorg (gevraagd en ongevraagd);
  9. vormt een (inter)nationaal netwerk voor de rechten van de vrouw in de geboortezorg (Human Rights In Childbirth);
  10. stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar keuzevrijheid, wensen en rechten van vrouwen in de geboortezorg.