Visie

Wij streven naar een samenleving waarin het recht van de vrouw om haar kind te dragen, baren en verzorgen op haar eigen wijze breed wordt gedragen.
De vrouw is de actor gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Zij kiest zelf hoe, waar en met wie zij bevalt. Het zorgsysteem informeert, faciliteert en ondersteunt haar bij het maken van die keuzes. Dit kan het best worden omschreven als Vrouwgestuurde Geboortezorg.


Vrouwgestuurde Geboortezorg:
  1. ziet zwangerschap en bevalling als normale biologische functies van het vrouwelijk lichaam, waar de vrouw dus proceseigenaar van is, en als ‘life event’, van invloed op gezondheid en welbevinden voor de rest van het leven;
  2. is respectvol, competent, empathisch en voor iedereen;
  3. optimaliseert normale biologische en psychische processen;
  4. garandeert het recht op informed consent en – refusal;
  5. waarborgt keuzevrijheid;
  6. levert zorg op maat;
  7. vereist kwaliteitsbeleid dat dienend en niet dwingend is. Het is gericht op minimale interventie en meet klanttevredenheid en gezondheid op korte en lange termijn;
  8. behoeft een relatie tussen cliënt en zorgverlener die continu en vertrouwd is;
  9. erkent de cliënt als gelijkwaardige gesprekspartner in haar eigen zorgproces;
  10. beschouwt cliëntenparticipatie als structureel en essentieel onderdeel van het zorgstelsel.