Informatie & onderzoek

Informatie en onderzoek – richtlijnen

Verloskundige Indicatie Lijst (VIL)

Het Verloskundig Vademecum 2003 wordt door de besturen van de drie beroepsverenigingen betrokken bij de verloskundige zorgverlening (namelijke de verloskundigen, huisartsen en gynaecologen) beschouwd als zwaarwegend advies aan hun leden bij zowel de individuele verloskundige hulpverlening als bij de samenwerking met de andere zorgverleners die zijn betrokken bij de verloskunde.

 

Een belangrijk onderdeel van het Vademecum is de multidisciplinaire richtlijn ‘Verloskundige Indicatie Lijst’ (VIL). Dit is een hulpmiddel om risicoselectie in de verloskunde in goede banen te leiden. De indicatielijst geeft aan bij welke indicatie een eerstelijns verloskundige of een (verloskundig actieve) huisarts een cliënt doorstuurt naar een gynaecoloog. Let op, deze lijst is een richtlijn en geen wet.

Link Verloskundig Vademecum 2003

 

Richtlijnen gynaecologie

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft voor veel voorkomende situaties tijdens de zwangerschap en bevalling richtlijnen geschreven. Zo zijn er richtlijnen over pijnbestrijding tijdens de bevalling, wat te doen bij achterblijvende groei van het ongeboren kind en hoe om te gaan met zwangerschapdiabetes. De richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan geargumenteerd afwijken van een richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënt.

Link NVOG richtlijnen

 

Standaarden verloskunde

De beroepsvereniging voor verloskundigen heeft enkele richtlijnen, KNOV-standaarden genoemd op de website gepubliceert. KNOV-standaarden zijn evidence-based richtlijnen. Zij geven aanbevelingen, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksresultaten, klinische ervaring, voorkeuren van cliënten en financiële, juridisch en praktische overwegingen. De KNOV-standaarden zijn richtinggevend voor het professioneel handelen van verloskundigen. Zij beogen de kwaliteit van verloskundige zorg te verbeteren door de variatie in handelen te verminderen en de zorg transparanter te maken. Verloskundigen gaan uit van de individuele situatie en de eigen wensen van hun cliënten en betrekken deze bij hun beslissingen. Afhankelijk van de specifieke situatie en wensen kan een verloskundige besluiten om af te wijken van de aanbevelingen uit de standaard. Zij legt de motivatie om af te wijken van de standaard vast in het dossier. KNOV standaarden

 

 Jaarboeken perinatale zorg

De Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) publiceert jaarlijks een boek waarin de zorg rond de geboorte in tabellen met cijfers wordt weergegeven. Om op te zoeken hoeveel vrouwen bevallen zijn in een bepaald kalender jaar. Hoe groot percentage van de vrouwen pijnstilling gebruikt bij de bevalling. Hoe veel vrouwen er een knip krijgen etc etc. Al deze gegevens zijn voor iedereen in te zien.

Link Jaarboeken perinatale zorg