Ternovszky v. Hungary

Zaak bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens (indiening 15 december 2009).

De Hongaarse Anna Ternovszky was van plan om thuis te bevallen in plaats van in een ziekenhuis. Maar verloskundigen werden door Hongaarse wetgeving ontmoedigd om thuisbevallingen te begeleiden. Daardoor kon zij geen verloskundige vinden die haar daarbij wilde ondersteunen.

Omdat ze bij een thuisbevalling geen hulp kon krijgen en bij een ziekenhuisbevalling wel, was zij niet vrij om zelf te kiezen waar en met wie zij beviel. Ternovszky claimde dat haar recht op eerbiediging van haar privé-leven (Art 8, van het Europees verdrag voor de rechten van de mens) door deze vorm van discriminatie was geschaad.

Ternovszky kreeg gelijk: assistentie bij thuisgeboorten werd omringd door rechtsonzekerheid en was gevoelig voor willekeur. Als gevolg van die rechtsonzekerheid was Ternovszky inderdaad niet vrij geweest om te kiezen voor een thuisbevalling, terwijl dat volgens het hof wel haar goed recht was.

Deze uitspraak is bindend voor alle landen die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben ondertekend. Ook Nederland is daarom verplicht om rechtsonzekerheid en willekeur rondom de thuisbevalling te voorkomen door adequate wetgeving.

Inmiddels loopt het hoger beroep in deze zaak.

Meer over de relatie tussen het EVRM en de geboortezorg in Nederland lees je onder mensenrechten.

Meer over Ternovsky vind je hier.

Chamber Judgment Ternovszky v Hungary 14 12 2010

 

Ternovsky v Hungary