Wet BIG

 

Middels de Wet BIG wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

Een aantal zorgverleners (oa artsen, verlos- en verpleegkundigen) is verplicht zich te registreren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan, mogen deze wettelijk beschermde titels voeren.

 

De Wet BIG onderscheid een aantal risicovolle (bijvoorbeeld verloskundige of chirurgische) handelingen; deze worden ‘voorbehouden handelingen’ genoemd. De wet geeft per voorbehouden handeling aan welke zorgverleners zelfstandig bevoegd zijn om de handeling uit te voeren als zij bekwaam zijn.