WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een cliënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst ontstaat eigenlijk al zodra een cliënt een zorgverlener belt of diens wachtkamer binnenloopt.

De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De wet heeft tot doel de rechtspositie van de cliënt te versterken. In deze wet wordt oa het recht op informatie, het recht op toestemming voor een medische behandeling (informed choice of consent), het recht op inzage in het medische dossier en het recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens geregeld.

Informed choice staat hieronder beschreven. Meer informatie over de andere genoemde rechten in de zorg lees je hier.


Informed choice

In Nederland heeft iedereen het recht om een geïnformeerde keuze te maken voordat hij of zij een medische behandeling ondergaat. Informed choice ligt vast in de WGBO en zou ten grondslag moeten liggen aan elke richtlijn in de zorg.

De definitie van informed choice is: een beslissing die is gemaakt na zorgvuldig afwegen van alle relevante informatie en in relatie tot iemands unieke omstandigheden, overtuiging en ervaring.

In het kader van geïnformeerde keuze is ALLE informatie relevant over de opties die jij op dat moment hebt. Naast de mening van de specialist, betreft dat zeker ook je eigen ervaring, gevoel en gezond verstand. Het omvat eigenlijk alle informatie die jij relevant vindt.

“Geïnformeerd” impliceert daarnaast dat je op de hoogte bent van de verschillende argumenten voor én tegen een bepaalde keuze. Het is dus geen geïnformeerde keuze als je een keuze maakt omdat dat nu eenmaal de norm is. Dat is een vorm van dwang. Net als als wanneer je een keuze krijgt opgedrongen.